Therapie

Ergotherapie Tholen

therapie

Ergotherapie helpt mensen in de ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden die door ziekte of beperking meer moeite vragen dan voorheen. De therapie helpt bij de vermindering in moeite voor deze taken en de therapie zorgt ervoor dat je thuis en op werk weer beter mee kan draaien. Voor Ergotherapie Tholen kun je bij diverse praktijken in Nederland terecht.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie, vroeger arbeidstherapie, zorgt ervoor dat mensen die door ziekte of een beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben, weer in staat zijn om dagelijkse handelingen uit te voeren. Dit is terug te vinden in de naam ergotherapie; het Griekse ergon betekent handeling of daad. Bij ergotherapie moet je denken aan handelingen die normaal gesproken automatisch zouden moeten gaan, zoals aankleden, eten, telefoneren, schoonmaken, enzovoorts. Als dit soort activiteiten opeens minder goed lukken, heeft dit vaak een grote impact op de kwaliteit van iemands leven. De therapie is er dan ook voor bedoelt om je weer beter te laten mee kunnen doen in de samenleving.  De leeftijd van mensen die ergotherapie krijgen is erg uiteenlopend. Ergotherapeuten hebben kinderen, volwassen en ouderen in behandeling.

Wanneer ergotherapie?

Als handelingen die normaal gesproken automatisch zouden moeten gaan opeens heel veel moeite van je vragen, is ergotherapie inzetbaar. Denk hierbij aan kleine dingen zoals huishoudelijke taken, het bereiden van een maaltijd, en het verlenen van zorg. Vaak maken ergotherapeuten onderscheidt tussen een aantal categorieën: zelfzorg, vallen, mobiliteit, transfers, werk, hobby, revalidatie thuis, en keukentaken. Als je binnen een of meerdere van deze categorieën problemen ervaart is ergotherapie een mogelijke optie.

Hoe ziet een behandeling ergotherapie eruit?

Je kunt gebruik maken van ergotherapie in Tholen. De ergotherapeut gaat je helpen met het weer kunnen uitvoeren van alledaagse taken. Er wordt samen gekeken naar wat je allemaal niet meer kan doen, en wat je graag opnieuw zou willen leren doen. Je wordt geadviseerd en begeleidt bij moeilijkheden in het dagelijkse activiteiten. Er wordt mee gedacht over de keuze en de verdeling van activiteiten op een dag. Jij en je ergotherapeut maken samen doelen, doelen voor op lange termijn en doelen voor op korte termijn. Vervolgens zoekt de ergotherapeut mogelijkheden om deze doelen te bereiken en de problemen op te lossen. Denk aan het opnieuw leren van een activiteit of de activiteit uitvoeren door middel van hulpmiddelen. Het uiteindelijke doel van de ergotherapie is om je zelfstandigheid weer te vergroten en om weer optimaal te kunnen genieten van bepaalde dingen in je leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *